O nás

Akciová spoločnosť TOPlast, a.s. Košice bola založená v roku 2002. Zaoberá sa zhodnocovaním technologických plastov cestou recyklácie a výrobou recyklovaného plastu TOPeco pre všestranné využitie. Spoločnosť TOPlast, a.s. využíva na výrobu tohto materiálu modernú nemeckú technológiu, ktorá tieto výrobky vyrába viac ako 40 rokov a distribuje ich na domácom aj svetovom trhu. Táto moderná technológia umožňuje vyrábať homogénne výrobky z technologických plastov (PE, PP, ABS, PS a ďalších). Výroba viac ako 25-tich plných plastových profilov (doska, hranol, palisáda) značne rozširuje sortiment vyrábaných polotovarov a viac ako 100 druhov hotových výrobkov. Každým rokom rozširujeme portfólio ponúkaných výrobkov medzi ktoré patria aj výrobky z dreva, prípadne v kombinácii s kovom. Veľké skladové zásoby z každého profilu a výrobku nám umožňujú flexibilne reagovať na požiadavky trhu. Firma vlastní certikáty vydané VÚSAPLTOPeco ochrannú známku - TM trade mark, viacero protokolov o skúškach, testy rôznych metód v spolupráci s neziskovými organizáciami, školami zameranými na presné a relevantné testovanie, TUKE Technická univerzita v Košicach, RIS, enviromentalnými organizáciami a internetovými portálmi. Spoločnosť sa venuje študentom pri tvorbe diplomových prác a projektov, exkurzií vo výrobe a procesoch sa zúčastnili základné školy, odborné výsoké školy TUKE so zameraním na enviromentálnu stránku výučby, zúčastňujeme sa odborných konferencíí EuPC European Plastics Conventers, Brussel a šírime týmto našim prístupom k vzdelávaniu myšlienku potreby recyklovať. Technológia výroby je bezodpadová, všetky odpady, ktoré vznikajú pri výrobe opätovne recyklujeme.